Latihan alba dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama disebut TLT (Tunjuk, Lafalkan, Tirukan). Tahap kedua disebut BMD (Baca, Mandiri, Dampingi). TLT dilakukan untuk Latihan 1, sedangkan BMD dilakukan untuk Latihan 2, 3, dan 4.

Tahap TLT diawali oleh guru (G) dengan menunjuk suku kata, kemudian guru melafalkan suku kata yang ditunjuk tersebut. Setelah itu murid (M) diminta untuk menirukan atau mengucap ulang bunyi suku kata yang dilafalkan guru. Lakukan langkah ini berulang-ulang sampai murid dapat melafalkan suku kata yang ditunjuk oleh guru tanpa harus diberi contoh terlebih dahulu. Jangan lanjutkan ke latihan berikutnya, bila Latihan 1 belum dikuasai dengan baik oleh murid. TLT pada Latihan 1 (Contoh Latihan 1 untuk suku kata ba), dapat mengikuti 17 Pola Latihan ALBA.

Pada tahap BMD, berikan kesempatan kepada murid untuk membaca buku alba secara mandiri sambil didampingi guru. Bila murid melakukan kesalahan, jangan langsung dibetulkan oleh guru. Gunakan Latihan 1, sebagai pengingat.