Macro Microsoft Access 2013

Buku ini berisi contoh aplikasi database menggunakan Microsoft Access. Disajikan dengan langkah-langkah praktis yang digali dari pengalaman penulis dalam menggunakan Access. Setiap langkah dilengkapi dengan gambar menu, kotak dialog dan tombol yang sesuai, sehingga memberikan kemudahan kepada pembaca untuk membuat