Banyak cara yang dapat dilakukan agar anak sekolah dasar (SD) kelas 1 dapat dengan mudah belajar membaca permulaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar anak SD kelas rendah dapat dengan mudah belajar membaca permulaan adalah dengan menggunakan teknik ALBA (Abjad Langsung Baca).

Teknik ALBA merupakan cara mudah belajar membaca permulaan yang dirancang agar anak belajar membaca permulaan dengan langsung membaca suku kata. Dengan kata lain Teknik ALBA dirancang agar anak belajar membaca permulaan tanpa mengeja huruf demi huruf yang terkandung dalam sebuah suku kata atau kata.

Teknik ALBA  dapat dengan cepat meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak, sehingga anak cepat mahir membaca permulaan. Bagi guru dan orang tua buku ini dapat dijadikan pedoman dalam mengajar membaca permulaan atau panduan membaca permulaan. Materi latihan baca pada buku ini dilengkapi banyak contoh untuk latihan membaca permulaan. Buku ini dapat berfungsi sebagai: 1) Cara Mudah dan Cepat Mengajarkan Anak Membaca; 2) Cara mengajar anak membaca yang efektif; 3) Cara mengajar anak membaca suku kata; 4) Cara mengajari anak membaca tanpa mengeja; dan 5) Jurus jitu untuk membimbing anak lancar membaca permulaan.

Teknik ALBA dituangkan dalam lima buku, yang dapat dijadikan sebagai buku pelajaran membaca permulaan bagi anak kelas 1 sekolah dasar. Buku teknik ALBA Jilid 1 dan 2, memuat materi Mudah Belajar Membaca Permulaan untuk suku kata yang diakhiri dengan huruf vokal. Buku teknik ALBA Jilid 3 dan 4, memuat materi Mudah Belajar Membaca Permulaan untuk suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan. Sedangkan Buku teknik ALBA Jilid 5, memuat materi Mudah Belajar Membaca Permulaan untuk suku kata yang mengandung huruf kapital.

Setiap suku kata disediakan empat bagian Latihan Membaca Permulaan. Latihan pertama, disediakan untuk melatih suku kata secara random dengan menggunakan 17 pola latihan dasar. Latihan kedua, disediakan latihan suku kata untuk kata tidak bermakna. Latihan ketiga, disediakan latihan suku kata untuk kata bermakna. Latihan keempat disediakan latihan untuk membaca kalimat. Berdasarkan hal tersebut, bagi anak kelas 1 sekolah dasar (SD) buku Mudah Membaca Permulaan dengan Teknik ALBA ini dapat dijadikan sebagai Buku Belajar Baca atau Buku Latihaan Baca.