Buku  Mudah Membaca Permulaan Teknik ALBA merupakan salah satu buku pelajaran membaca permulaan yang dapat digunakan anak sekolah dasar (SD) kelas 1 untuk belajar membaca permulaan. Buku Mudah Membaca Permulaan Teknik ALBA dirancang agar anak sekolah dasar (SD) kelas 1, belajar membaca permulaan dengan langsung membaca suku kata (tanpa mengeja huruf demi huruf yang terkandung dalam sebuah suku kata atau kata).

Buku pelajaran membaca permulaan Teknik ALBA  dapat dengan cepat meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak, sehingga anak cepat mahir membaca permulaan. Bagi guru dan orang tua Buku pelajaran membaca permulaan Teknik ALBA ini dapat dijadikan pedoman dalam mengajar membaca permulaan atau panduan membaca permulaan. Materi latihan baca pada buku ini dilengkapi banyak contoh untuk latihan membaca permulaan. Oleh karea itu buku  pelajaran membaca permulaan Teknik ALBA dapat berfungsi sebagai: 1) Cara Mudah dan Cepat Mengajarkan Anak Membaca; 2) Cara mengajar anak membaca yang efektif; 3) Cara mengajar anak membaca suku kata; 4) Cara mengajari anak membaca tanpa mengeja; dan 5) Jurus jitu untuk membimbing anak lancar membaca permulaan.

Buku pelajaran membaca permulaan Teknik ALBA  dituangkan dalam lima buku. Buku teknik ALBA Jilid 1 dan 2, memuat materi Mudah Belajar Membaca Permulaan untuk suku kata yang diakhiri dengan huruf vokal. Buku teknik ALBA Jilid 3 dan 4, memuat materi Mudah Belajar Membaca Permulaan untuk suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan. Sedangkan Buku teknik ALBA Jilid 5, memuat materi Mudah Belajar Membaca Permulaan untuk suku kata yang mengandung huruf kapital.

Setiap suku kata disediakan empat bagian Latihan Membaca Permulaan. Latihan pertama, disediakan untuk melatih suku kata secara random dengan menggunakan 17 pola latihan dasar. Latihan kedua, disediakan latihan suku kata untuk kata tidak bermakna. Latihan ketiga, disediakan latihan suku kata untuk kata bermakna. Latihan keempat disediakan latihan untuk membaca kalimat. Berdasarkan hal tersebut, bagi anak kelas 1 sekolah dasar (SD) buku Mudah Membaca Permulaan dengan Teknik ALBA ini dapat dijadikan sebagai Buku Belajar Baca atau Buku Latihaan Baca.